Montaż CCTV systemów alarmowych

System alarmowy pozwala na identyfikację zagrożenia w strefach chronionych oraz podjęcie interwencji przez pracowników ochrony pełniących dyżur na obiekcie lub inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Odpowiednio dobrany system alarmowy znacznie podwyższa wydajność ochrony. Jego elementy pozwalają na weryfikację zagrożenia w newralgicznych strefach obiektu. Dobrze zaprojektowany system alarmowy daje możliwość wykrycia zagrożenia jeszcze przed fizycznym wtargnięciem na chroniony obiekt.

Dodatkowym atutem przemawiającym za zastosowaniem systemów alarmowych jest zdalna możliwość weryfikacji zdarzeń na obiekcie (podgląd i rejestracja załączeń systemu, możliwość sprawdzenia statusu obiektu).

Systemy alarmowe dają dużą możliwość nie tylko przed kradzieżą czy naruszeniem strefy chronionej. Dodatkowe komponenty, które można stopniowo łączyć w element ostrzegania mogą:

Sygnalizować m.in.:

Sterować m.in.: