Fizyczna ochrona obiektów

Pierwszą zasadą działania biura ochrony TG SECURITY POLSKA jest dostarczenie Kontrahentowi kompleksowej usługi gwarantującej bezpieczeństwo osób oraz zabezpieczenie mienia należącego do zleceniodawcy. Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym planem uzależnionym od rodzaju danego obiektu.

Systemy ochrony oferowane w całej Polsce, m.in. w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy czy Bytomiu, tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę i faktyczne potrzeby Klienta. Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, a następnie opracowanie procedur eliminujących nieprawidłowości oraz wdrożenie systemu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom niezidentyfikowanym. W obiektach chronionych przez agencję ochroniarską TG SECURITY POLSKA system ochrony poddawany jest stałej analizie, a także szczegółowej kontroli wewnętrznej.

Specjalizujemy się w obsłudze obiektów o różnorodnej specyfice. Współpracujemy między innymi z:

Ochrona za pomocą systemu wyspecjalizowanych punktów

Posterunki stałe znajdują się w strategicznych miejscach chronionych obiektów, przez które zwyczajowo odbywa się ciągły ruch osobowy oraz towarowy. Zakres obowiązków pracowników naszego biura ochrony w formie stacjonarnych posterunków jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do specyfiki obiektu czy potrzeb Kontrahenta.

Posterunki obchodowe – stworzone w celu świadczenia usługi ochrony w sposób racjonalny i mający uzasadnienie ekonomiczne, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Posterunki recepcyjne – zapewniają prawidłowe, codzienne funkcjonowanie firmy i wspierają działania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń. Do tej pracy delegujemy wyłącznie specjalistów pełniących jednocześnie rolę "wizytówek" chronionych obiektów oraz osoby po kursach ochroniarskich z zakresu ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa.

Posterunki niestandardowe –- służą realizacji kompleksowej usługi ochrony fizycznej. Służba wykonywana jest przez pracowników mających specjalistyczne umiejętności oraz uprawnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, obsługi wagi towarowej i zabezpieczeń technicznych, pomocy przedmedycznej itd.

Obiekty przemysłowe

 

Obiekty handlowe